MÍSTO PRO ROZVOJ VAŠICH DIGITÁLNÍCH DOVEDNOSTÍ

PortálDigi / DigiData / Celostátní projekt E-bezpečí

Celostátní projekt E-bezpečí

Sdílet na Facebooku
Sdílet na X
Sdílet na LinkedIn

Projekt E-bezpečí je celorepublikový projekt zaměřený na prevenci, vzdělávání, výzkum, intervenci a osvětu spojenou s rizikovým chováním na internetu a souvisejícími fenomény. Mezi cílové skupiny projektu E-Bezpečí patří žáci a studenti (od 1. stupně ZŠ), učitelé, preventisté sociálně patologických jevů, metodici prevence, policisté (městská policie, Policie ČR), manažeři prevence kriminality, vychovatelé, pracovníci OSPOD a v neposlední řadě také rodiče.

Z hlediska témat se projekt specializuje zejména na:
a) kyberšikanu a sexting (různé formy vydírání, vyhrožování, poškozování obětí s pomocí informačních a komunikačních technologií),
b) kybergrooming (komunikace s neznámými uživateli internetu vedoucí k osobní schůzce),
c) kyberstalking a stalking (nebezpečné pronásledování s použitím ICT),
d) rizika sociálních sítí (zejména sítě Facebook),
e) hoax a spam a
f) zneužití osobních údajů v prostředí elektronických médií.

Realizátorem projektu je Centrum prevence rizikové virtuální komunikace Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci ve spolupráci s dalšími organizacemi.

Základním východiskem činnosti je terénní práce, přednášková činnost a jiné preventivně vzdělávací akce. Přednášky a besedy jsou zaměřeny jak na ukázku možných nebezpečných jevů, tak i na jejich prevenci a možnou obranu. Při akcích jsou využívány modelové situace i skutečné kauzy.

Mezi další činnosti projektu E-Bezpečí patří pravidelná realizace výzkumných šetření zaměřující se na rizikovou komunikaci v online prostředí, provozování online poradny, vydávání publikací a realizace řady dalších aktivit.

Projekt jako celek byl zahájen v roce 2008, nicméně od roku 2009 funguje jako jeden z klíčových projektů Pedagogické fakulty UP v Olomouci za podpory různých grantů a dotací. S projektem E-bezpečí spolupracuje mnoho partnerů jak ze státní (Policie ČR, MVČR, MŠMT), tak především i komerční sféry (seznam.cz – projekt Seznam se bezpečně!, google,com – projekt Webrangers, Vodafone, O2 Czech republic – projekt Bezpečně na internetu). Regionálním partnerem projektu se stal Český rozhlas Olomouc, který realizuje specializované živé diskuzní pořady o rizicích internetu.

Projekt E-bezpečí získal doposud řadu ocenění. V roce 2009 získal 3. místo v národním kole Evropské ceny prevence kriminality MVČR a v roce 2015 se již stal projektem vítězným (e-bezpeci, online).