Využívání ICT ve vztahu k veřejné správě – šetření ICT v domácnostech a mezi jednotlivci

Pravidelné šetření o využívání informačních a komunikačních technologií v domácnostech a mezi jednotlivci (realizované v rámci VŠPS) obsahuje část zaměřenou na využívání informačních technologií pro komunikaci s veřejnou správou (a to jednotlivci pro soukromé účely). Ačkoli nabízí bohaté členění základního souboru dle věkové skupiny, vzdělání, ekonomické aktivity, pohlaví, či příjmu, nedoporučuje se rozdělení na územní celky (resp. maximálně na úrovni regionů soudržnosti NUTS2 s výhradami na kraje NUTS3).

Pro potřeby projektu DigiStrategie 2020 je vhodný celý oddíl „Použití internetu ve vztahu k veřejné správě“, zabývající se způsobem komunikace jednotlivců s VS (vyhledávání informací na webu, stahování dokumentů, emailová komunikace, vyplnění formulářů on-line, popř. důvod jejich nevyplnění – tj. co činí občanům potíže? Tato data mohou být inspirativní).

Rok sběru: 2004;2005;2006;2007;2008;2009;2010;2011;2012;2013;2014;2015;2016
Sběratel dat: Český statistický úřad
Cílová populace: ČR, 16+
Velikost souboru: 8163
Způsob sběru: Kvalitativní
Popis sběru: Face-to-face rozhovory metodou CAPI.

Děkujeme za vaše sdílení.