Databáze akcí dalšího profesního vzdělávání

Databáze obsahuje informace o vzdělávacích programech dalšího vzdělávání. Lze vyhledávat v popisu akcí nebo podle číselníku dalšího vzdělávání, který nijak nespecifikuje digitální kompetence.

Rok sběru: 2004;2005;2006;2007;2008;2009;2010;2011;2012;2013;2014;2015;2016
Sběratel dat: Trexima
Cílová populace: ČR, 18+
Velikost souboru: 0
Způsob sběru: Kvantitativní
Popis sběru: data do databáze jsou získávána od společností nabízejících kurzy dalšího vzdělávání, šetření probíhalo průběžně

Děkujeme za vaše sdílení.