Digital Competence Framework for citizens

Digital Competence Framework (Rámec digitálních kompetencí) popisuje základní komponenty digitálních kompetencí na pěti úrovních: informace a datová gramotnost, komunikace a spolupráce, vytváření digitálního obsahu, bezpečnost a řešení problémů. DigComp může pomoci občanům ohodnotit jejich digitální kompetence a usnadnit tak výběr potřebného dalšího vzdělávání či hledání nového zaměstnání. Také může pomoci v hodnocení digitálních kompetencí na národní úrovni a následné efektivní cílení programů dalšího vzdělávání.

Rok sběru: 2016
Sběratel dat: Joint Research Centre
Cílová populace: EU, 18+
Velikost souboru: 0
Způsob sběru: Kvantitativní
Popis sběru: standardní kvantitativní sběr dat

Děkujeme za vaše sdílení.