Dovednosti dospělých v prostředí informačních technologií

Studie ověřila schopnosti dospělých používat IT, nástroje k získání, zpracování vyhodnocení a analýze informací za účelem dosažení konkrétního cíle. Šlo zejména o testy čtenářské a numerické gramotnosti a dovednosti řešit problémy v prostředí informačních technologií. Administrace byla vedena vyškolenými tazateli prostřednictvím počítače s alternativou písemného testu.

Řešení problémů v prostředí informačních technologií je definováno jako „používání digitálních technologií, komunikačních nástrojů a sítí potřebných k získávání a vyhodnocování informací, ke komunikaci s ostatními a k řešení praktických úloh“. Jedná se o úlohy z oblasti pracovní, osobní, občanské.

K řešení takových problémů je potřebný průnik informační gramotnosti a kognitivních znalostí.

Rok sběru: 2011
Sběratel dat: Mezinárodní výzkum dospělých – PIAAC (Programme for the International Assessment of Adult Competencies)
Cílová populace: ČR 18+
Velikost souboru: 6102
Způsob sběru: Kvantitativní
Popis sběru: Šetření dospělých ve věku 16, 65 let, Účast 24 zemí, celkem 166 000 respondentů, V ČR osloveno 14 000 domácností, data získána od 6102 .

Děkujeme za vaše sdílení.