MÍSTO PRO ROZVOJ VAŠICH DIGITÁLNÍCH DOVEDNOSTÍ

PortálDigi / DigiData / Dovednosti dospělých v prostředí informačních technologií

Dovednosti dospělých v prostředí informačních technologií

Sdílet na Facebooku
Sdílet na X
Sdílet na LinkedIn

Studie ověřila schopnosti dospělých používat IT, nástroje k získání, zpracování vyhodnocení a analýze informací za účelem dosažení konkrétního cíle. Šlo zejména o testy čtenářské a numerické gramotnosti a dovednosti řešit problémy v prostředí informačních technologií. Administrace byla vedena vyškolenými tazateli prostřednictvím počítače s alternativou písemného testu.

Řešení problémů v prostředí informačních technologií je definováno jako „používání digitálních technologií, komunikačních nástrojů a sítí potřebných k získávání a vyhodnocování informací, ke komunikaci s ostatními a k řešení praktických úloh“. Jedná se o úlohy z oblasti pracovní, osobní, občanské.

K řešení takových problémů je potřebný průnik informační gramotnosti a kognitivních znalostí.