E-Skills for Jobs ve vzdělávání na Univerzitě J.E.Purkyně

V roce 2015 proběhl čtvrtý ročník celoevropské kampaně e-Skills for Jobs 2015 iniciovaný generálním ředitelstvím pro podniky a průmysl Evropské komise. Součástí kampaně je také IT Fitness Test 2015, on-line test digitálních znalostí a dovedností (e-Skills) primárně určený k autoevaluaci úrovně probandů.

IT fitness test 2015 byl zaměřen na tyto oblasti:

– Vyhledávání na Internetu
– Bezpečnost
– Sociální sítě, kolaborace
– Kancelářské aplikace
– Komplexní úlohy

V materiálech je přehled úspěšnosti s ohledem na úroveň vzdělání.

Rok sběru: 2014
Sběratel dat: RNDr. PAVEL PEŠAT, Ph.D., doc. PaedDr. JANA LOPÚCHOVÁ, PhD.
Cílová populace: ČR, 18+
Velikost souboru: 99
Způsob sběru: Kvantitativní
Popis sběru: testováno bylo 99 studentů VŠ

Děkujeme za vaše sdílení.