Informační společnost v číslech – 2020

Souhrnná publikace: „Informační společnost v číslech“ se snaží přinést čtenářům v přehledné formě základní informace o rozvoji informační a digitální společnosti v České republice a v zemích EU prostřednictvím nejnovějších oficiálních statistických čísel o rozšíření a způsobu používání internetu a dalších informačních a komunikačních technologií (ICT) v jednotlivých oblastech společnosti.

Publikace je rozdělena do následujících sedmi kapitol:
A. Kapitola Telekomunikační a internetová infrastruktura obsahuje základní údaje o vývoji počtu účastníků ze strany občanů a právnických osob v pevné a mobilní síti v rámci poskytované hlasové (telefonní) a datové (internetové) služby.
B. V kapitole Domácnosti a ICT jsou uvedeny informace o přístupu domácností k počítači a internetu v členění podle typu sledovaných domácností.
C. Kapitola Osoby a ICT uvádí informace o uživatelích mobilního telefonu a internetu v dospělé populaci podle jejich pohlaví, věku či dosaženého vzdělání. Tyto základní informace jsou doplněny o údaje o vybraných činnostech prováděných na internetu v oblasti komunikace, vyhledávání informací či zábavy. Podrobněji jsou zde uvedeny informace o internetovém bankovnictví a online nakupování.
D. Kapitola Podniky a ICT přináší přehled o rozšíření, způsobu a míře využívání internetu, webových stránek, sociálních sítí a dalších informačních systémů podniky a jejich zaměstnanci. Tyto informace jsou doplněny o podrobné údaje o elektronickém obchodování a nově i o způsobu zabezpečení ICT v podnicích.
E. Kapitola Veřejná správa a ICT informuje o vybraných službách eGovermentu jako je CzechPoint nebo datové schránky. Do kapitoly jsou zařazeny i údaje o elektronických daňových přiznáních pro
Finanční zprávu či elektronických podání pro ČSSZ. Tyto informace jsou doplněny údaji o způsobu využití internetu ze strany občanů při jednání s úřady či jinými institucemi veřejné správy.
F. Kapitola Vzdělávání a digitální dovednosti obsahuje kromě údajů o dostupnosti počítačů žákům na různých typech škol nově i informace o přístupu patnáctiletých žáků k vybraným ICT doma a ve škole. Dále jsou zde uvedeny informace o používání internetu studenty staršími 16 let a o vybraných počítačových dovednostech osob starších 16 let.
G. Kapitola ICT ve zdravotnictví uvádí informace o vybavenosti ordinací lékařů informačními technologiemi a přehled nabízených on-line služeb na jejich webových stránkách. Nechybí ani informace o vyhledávání informací o zdraví na internetu ze strany občanů. Údaje jsou členěny dle různých kritérií, jako je například typ sledovaných domácností, podniků nebo ordinací lékaře. V případě osob starších 16 let se pak čtenář například dozví, jak závisí využívání internetu na pohlaví, věku či vzdělání sledovaných osob. Kromě podrobných dat za ČR, každá kapitola obsahuje metodický úvod a u většiny ukazatelů i mezinárodní srovnání za země EU.

Rok sběru: 2020
Sběratel dat: ČSÚ
Cílová populace: 16+
Velikost souboru: 0
Způsob sběru: Kvalitativní/Kvantitativní
Popis sběru: Pro podrobnější informace o šetřeních ČSÚ v oblasti ICT navštivte naše
webové stránky www.czso.cz, sekci Informační technologie.
www.czso.cz/csu/czso/vyuzivani_informacnich_technologii

Děkujeme za vaše sdílení.