Moderní technologie ve výuce I

O moderních technologiích a jejich zavádění do výuky už toho bylo napsáno hodně. Tento termín se v poslední době stal mantrou opakovanou v mnoha souvislostech, ty edukační nevyjímaje. Často se mluví o potřebě vzdělávat žáky pomocí moderních technologií. O přípravě budoucích pedagogů na vysokých školách k práci s těmito zařízeními. O dalším vzdělávání učitelů, pro které jsou IC technologie často velkou neznámou. A mnoho lidí proto možná napadne, že k tomu už bylo řečeno a napsáno snad vše. I tak si dovolím znovu otevřít toto téma a uvést některá zajímavá data z národního i mezinárodního průzkumu, který se moderními technologiemi zabýval.

Budu se tedy zabývat informačními a komunikačními technologiemi (ICT), které jsou anebo by měly být využívány v procesu vzdělávání.

Rok sběru: 2016
Sběratel dat: Autor: Mgr. Vojtěch Škarda
Národní zpráva ICILS 2013. ICILS 2013. [online]. © 2011–2014 [cit. 2016-05-08].
Dostupné z WWW: .
Cílová populace: Základní školy a víceletá Gymnázia
Velikost souboru: 0
Způsob sběru: Kvalitativní/Kvantitativní
Popis sběru: Národní zpráva ICILS 2013. ICILS 2013. [online]. © 2011–2014 [cit. 2016-05-08].
Dostupné z WWW: .

Děkujeme za vaše sdílení.