Internetové dovednosti v EU 28 a v České republice

V této analýze je použito rozdělení na následující vzdělaností skupiny: ZŠ (ISCED 0,1 a 2), SŠ (ISCED 3 a 4), VŠ (ISCED 5,6,7 a 8).

Každodenní i občasný kontakt s informačními technologiemi v pracovním i mimopracovním životě vytváří tlak na osvojování počítačových dovedností a zvládání jednodušších či složitých situací při práci s osobními počítači, tablety či jinými zařízeními. Práce s počítačem či internetem dávno nepatří do světa vysoce vzdělaných a nadšených jedinců, ale stává se rutinní součástí každodenního života většiny z nás. Na digitální gramotnost občanů jsou proto zacíleny mnohé národní i nadnárodní politiky, čímž vyvstává i potřeba jejich statistického zjišťování.

Pro sledování počítačových dovedností jednotlivců v České republice je zdrojem Výběrové šetření využívání ICT v domácnostech a mezi jednotlivci (VŠIT). Pro sledování počítačových dovedností jednotlivců v ostatních zemích (především v zemích EU) je zdrojem databáze Eurostatu.

Rok sběru: 2015
Sběratel dat: EUROSTAT, Český statistický úřad
Cílová populace: ČR 16+
Velikost souboru: 8059
Způsob sběru: Kvalitativní
Popis sběru: Osobní rozhovor tazatele s respondentem s využitím počítače (CAPI – Computer Assisted Personal Interviewing).

Děkujeme za vaše sdílení.