Junioři a internet

Ve využívání technologií jak z hlediska věku respondentů, tak i z územního pohledu jsou v krajích České republiky značné rozdíly.

V roce 2015 v ČR využívaly internet tři čtvrtiny osob šestnáctiletých a starších, mezi juniory ve věku 16 až 29 let byl tento podíl více než 96% s maximem ve Středočeském kraji a minimem v Ústeckém kraji. Šedesát procent uživatelů internetu v juniorském věku tráví na webu pro soukromé účely více než 10 hodin týdně při maximální hodnotě v Královéhradeckém kraji a nejnižší hodnotě v Kraji Vysočina.

Rok sběru: 2015
Sběratel dat: ČSÚ
Cílová populace: Junioři ve věku 16-29 let
Velikost souboru: 0
Způsob sběru: Kvalitativní/Kvantitativní
Popis sběru: ČSÚ, VÝBĚROVÉ ŠETŘENÍ O VYUŽÍVÁNÍ INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ

Děkujeme za vaše sdílení.