MÍSTO PRO ROZVOJ VAŠICH DIGITÁLNÍCH DOVEDNOSTÍ

PortálDigi / DigiData / Digitální technologie v životě předškoláků pohledem rodičů

Digitální technologie v životě předškoláků pohledem rodičů

Sdílet na Facebooku
Sdílet na X
Sdílet na LinkedIn

Magisterská diplomová práce s názvem „Digitální technologie v životě
předškoláků pohledem rodičů“ pojednává o problematice přístupu rodičů v souvislosti
se zásahem moderních technologií, jako je televize, počítač, tablet a jiné, do života dětí
předškolního věku. Cílem této teoreticko-empirické práce je popsat a vysvětlit role
technologií v předškolním období se zaměřením na rodinné prostředí. Teoretická část je
zpracována na základě dostupné české i cizojazyčné literatury a uvádí čtenáře do řešené
problematiky charakterizováním soudobých konceptů dnešní společnosti počínaje
a využíváním konkrétních digitálních technologií předškoláky konče.

Empirická část
nejprve popisuje zvolenou kvalitativní výzkumnou metodologii, jejíž součástí je mimo
jiné i stanovení výzkumné otázky, volba výzkumného designu, rozhodnutí o vzorku
a metodě sběru dat. Na metodologickou část plynule navazují výsledky a interpretace
získaných dat, které jsou v této magisterské diplomové práci stěžejní.