Největší digitální propast je na Vysočině

Zatímco ve skupině mladých do 25 let jsou on-line téměř všichni (97 %), podíl seniorů nad 65 let, kteří užívají internet alespoň jednou týdně, je zatím 27 %.

Rozdíly v používání internetu mezi mladými a staršími osobami nejsou ve všech regionech stejné, liší se napříč Českou republikou. Nejvíce lidí, kteří používají internet jednou týdně nebo i častěji, žije v Praze (81 %). Mezi osobami ve věku 16–54 let je on-line dokonce 98 %. Praha je tedy jediným regionem, ve kterém pouze dvě procenta osob v tomto věku internet pravidelně nepoužívají. Z obyvatel Prahy starších 55 let používá internet více než polovina (55 %). Ve srovnání s ostatními regiony jsou starší Pražané digitálně aktivnější než jejich vrstevníci z ostatních částí republiky a oproti svým mladším spoluobčanům se liší v používání internetu relativně nejméně, rozdíl činí „pouhé“ 43 procentní body (p. b.).

Rok sběru: 2016
Sběratel dat: ČSÚ
Cílová populace: Obyvatelé ČR
Velikost souboru: 0
Způsob sběru: Kvalitativní/Kvantitativní
Popis sběru: ČSÚ, šetření o využívání ICT v domácnostech a mezi jednotlivci.

Děkujeme za vaše sdílení.