Videohry hrajeme do 24 let

Podle ČSÚ nejčastěji hrají či stahují videohry přes internet mladí lidé ve věku 16–24 let, a to necelých 67 % v této kategorii. Poté zájem o videohry prudce klesá. V další věkové kategorii 25–34 let hraje videohry přes internet 30 % lidí.

Z šetření Využívání informačních a komunikačních technologií v domácnostech a mezi jednotlivci (VŠIT) vyplynulo, že podíl hráčů má i v dalších věkových kategoriích sestupnou tendenci. Hráči se nicméně najdou také mezi lidmi v důchodovém věku. Zastoupení hráčů ve věkové kategorii starších 65 let se pohybuje okolo 4 %.

Rok sběru: 2016;2017
Sběratel dat: ČSÚ
Cílová populace: 16+
Velikost souboru: 0
Způsob sběru: Kvalitativní/Kvantitativní
Popis sběru: ČSÚ využil data: ICT USAGE IN HOUSEHOLDS AND BY INDIVIDUALS, EUROSTAT

Děkujeme za vaše sdílení.