Pětina českých firem se v roce 2018 setkala s bezpečnostním incidentem

S tím, jak se ve firemním prostředí mohutně rozšiřují informační a komunikační technologie, vzrůstá i riziko jejich napadení a zneužití získaných informací. Již více než 80 procent tuzemských firem se proto útokům brání například aktualizacemi programového vybavení, používáním silného hesla do počítače a sítě nebo zálohováním firemních dat na samostatné nebo externí úložiště.

Využívání informačních a komunikačních technologií je v dnešní době pro většinu z nás samozřejmostí. Nejinak je tomu i v českém podnikatelském sektoru. Každoroční výběrové šetření ČSÚ o využívání informačních a komunikačních technologií v podnikatelském sektoru přináší přehled o rozšíření, způsobu a míře využívání internetu, webových stránek a dalších informačních systémů českými podniky a jejich zaměstnanci. Internet je dnes pro podniky velmi užitečná a prakticky nezbytná technologie. V roce 2019 neměla připojení k internetu v průměru jen 3 procenta podniků. V posledních letech navíc dochází v Česku k významnému rozvoji technologií používaných firmami pro připojení k internetu. V roce 2019 využívalo 83 % firem zařízení umožňující mobilní připojení prostřednictvím datových sítí a rok od roku stoupá také obliba nejrychlejšího, optického připojení. Webové stránky, na kterých firmy představují nejen samy sebe a své produkty, ale v mnoha případech přes ně i tyto produkty prodávají, mělo v roce 2019 více než 80 % ekonomických subjektů. Svůj boom aktuálně zažívá využívání sociálních sítí, na kterých měla založený vlastní účet bezmála polovina subjektů v ČR.

Rok sběru: 2019
Sběratel dat: ČSÚ
Cílová populace: 18+
Velikost souboru: 0
Způsob sběru: Kvalitativní/Kvantitativní
Popis sběru: Podíl firem se zkušeností s daným incidentem na celkovém počtu firem s 10 a více zaměstnanci v dané velikostní skupině

Děkujeme za vaše sdílení.