MÍSTO PRO ROZVOJ VAŠICH DIGITÁLNÍCH DOVEDNOSTÍ

PortálDigi / DigiData / Proč evropské dívky nemají rády vědu a technologie

Proč evropské dívky nemají rády vědu a technologie

Sdílet na Facebooku
Sdílet na X
Sdílet na LinkedIn

Toto šetření bylo provedeno na vzorku evropských dívek a žen a mělo za cíl zjistit, proč dívky ve vybraných evropských zemích včetně České republiky nechtějí studovat přírodovědné a technické obory. Jeho cílem bylo získat odpovědi na otázky, kdy přesně začne klesat jejich zájem o tyto obory a IT a jaké jsou pro to důvody. Výzkum se zameřoval na existenci a stav podpory rodičů a učitelů, zažité stereotypy, dostatek praktických vzorů a sebejistotu ohledně možného uplatnění.

Otázky se týkají oblasti STEM (Science, Technology, Engineering, Math), tj. ve spojení s předměty v české škole např. matematika, fyzika, průmyslový design a technologie, chemie, biologie a informatika.

Specifický popis datového souboru II – kde jsou informace relevantní z hlediska digitální gramotnosti (které otázky nebo úseky dat).

Ot. WHY 1 – vztah k technickým oborům, rolové modely – rodiče a učitelé

SLF 1 – gender porovnání

SOC1 – programátor – motivace, gender

RTL – osobní vztah k technickým oborům

Ot. WHY 2 – rolové modely – rodiče a učitelé

IMA – vlastní motivace k práce v technických oborech