World Internet Project 2014

Toto šetření je součástí globální výzkumné iniciativy World Internet Project existující od roku 1999. V současnosti je do projektu zapojeno přes třicet zemí ze šesti kontinentů. Česká republika se do projektu poprvé zapojila v roce 2005, zprávy za ČR jsou dostupné z let 2006, 2008 a 2014. Šetření z roku 2014 bylo zaštítěno katedrou sociologie Filozofické fakulty Univerzity Karlovy.

Obecným cílem šetření je zkoumání vlivu informačních a komunikačních technologií (počítače, internetu a příbuzných technologií) na jedince, rodinu a společnost.

Rok sběru: 2014
Sběratel dat: MEDIAN
Cílová populace: ČR, 15+
Velikost souboru: 1316
Způsob sběru: Kvantitativní
Popis sběru: Face-to-face rozhovory metodou CAPI. Stratifikovaný náhodný výběr kombinovaný s kvótním výběrem

Děkujeme za vaše sdílení.