Průzkum webových stránek veřejné správy

Tento průzkum slouží jako doplnění k ročnímu pravidelnému šetření o využívání ICT ve veřejné správě (viz výše). Zaobírá se nabídkou informací a služeb, poskytovaných na webových stránkách úřadů ústřední státní správy, krajů a obcí s rozšířenou působností. Prováděn je zaměstnanci ČSÚ, kteří zjišťují informace přímo na jednotlivých webových stránkách. Průzkum je poměrně kvalitní, omezující je fakt, že poslední data byla pořízena k srpnu 2013.

Rok sběru: 2013
Sběratel dat: Český statistický úřad
Cílová populace: ČR, státní správa, samospráva
Velikost souboru: 244
Způsob sběru: Kvantitativní
Popis sběru: Kvantitativní šetření – sběr údajů z webových stránek

Děkujeme za vaše sdílení.