Mediální gramotnost – nový rozměr vzdělávání

Studie se zabývá problematikou dalšího vzdělávání a význam médií pro další vzdělávání. Předpokládá se, že v informační společnosti význam médií a e-learningu do značné míry spolurozhoduje o dynamice a úrovni znalostí společnosti.

I když masová media, mediální komunikace a mediální gramotnost jsou velmi častými náměty odborných, politických i žurnalistických úvah, je v českém prostředí doposud jen velmi málo publikaci, které by se snažily toto důležité téma uchopit a podrobněji zpracovat. Téma mediální gramotnosti a mediální výchovy se přitom stává stále běžnější součástí našich životů – proniklo dokonce již i do obsahu všeobecného vzdělávaní jako jedno z průřezových témat.

Rok sběru: 2006
Sběratel dat: STEM – Středisko empirických výzkumů. Sabinova 3, 130 02 Praha 3.
Cílová populace: 18 až 59 let (kvótní výběr podle kriterií pohlaví, věku, vzdělání, velikostního pásma
bydliště a kraje)
Velikost souboru: 1313
Způsob sběru: Kvalitativní
Popis sběru: Šlo o 1313 respondentů z celé ČR ve věku 18 až 59 let (kvótní výběr podle kriterií pohlaví, věku, vzdělání, velikostního pásma bydliště a kraje). Standardizované osobní rozhovory (face to face) provedli tazatelé STEM v prosinci roku 2006.

Děkujeme za vaše sdílení.