MÍSTO PRO ROZVOJ VAŠICH DIGITÁLNÍCH DOVEDNOSTÍ

PortálDigi / DigiData / Rizikové chování studentů Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci v prostředí internetu

Rizikové chování studentů Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci v prostředí internetu

Sdílet na Facebooku
Sdílet na X
Sdílet na LinkedIn

Výzkum zaměřený na výskyt rizikového chování u studentů PdF UP v Olomouci, které je spojeno s informačními a komunikačními technologiemi (zejména internetem), si v deskriptivní rovině kladl za cíl zjistit množství obětí i útočníků zapojených do jednotlivých projevů kyberšikany. Výzkum současně monitoroval, u koho by oběti hledaly pomoc v případě potřeby (učitel, rodič, sourozenec, kamarád). Dále bylo úkolem výzkumu zjistit, zda studenti komunikují s neznámými lidmi na internetu, jestli jimi byly požádány o osobní schůzku a jestli jsou ochotni setkat se s virtuálním kamarádem či známým v reálném světě, což úzce souvisí s jevem zvaným kybergrooming. Cílem bylo rovněž zjistit formy veřejného sdílení intimních materiálů v prostředí internetu a odhalit motivaci pubescentů a adolescentů k tomuto chování, tedy k sextingu. Také bylo zjišťováno, kolik dotázaných dětí považuje sexting za rizikový a riskantní. V souvislosti s tím se výzkumníci zaměřili na sdílení osobních údajů budoucími pedagogy v prostředí internetu (zejména na fotografii obličeje) a na jejich znalost sociálních sítí.