MÍSTO PRO ROZVOJ VAŠICH DIGITÁLNÍCH DOVEDNOSTÍ

PortálDigi / DigiData / Digitální kompetence – digitální gramotnost

Digitální kompetence – digitální gramotnost

Sdílet na Facebooku
Sdílet na X
Sdílet na LinkedIn

Koncept ECDL trvale rozvíjí oblast vzdělávání v oblasti digitálních dovedností a definuje úroveň digitálních kompetencí a jejich obsah.

Digitální gramotnost definuje úroveň základní úroveň digitálních přenositelných kompetencí důležitou pro převážnou část populace. Tyto kompetence budou považovány jako základní standard pro vykonávání prakticky všech profesí a lidé bez těchto kompetencí budou obtížně hledat v budoucnu uplatnění na trhu práce.

Nižší úroveň digitálních kompetencí představuje digitální povědomí, ale tyto kompetence se jeví jako dostačující pouze pro sociálně vyloučené, nepřizpůsobivé a digitálně nevzdělavatelné skupiny populace.

V konceptu ECDL jsou definovány moduly, jejichž absolvování potvrdí dostatečnou úroveň digitální gramotnosti a podrobná obsahová náplň je uvedena v sylabech. Základní představu o stavu těchto kompetencí je možné získat prostřednictvím cvičných testů.

K ověření dosažení úrovně digitální gramotnosti by uchazeč měl zvládnout moduly pro práci s Internetem a sociálními sítěmi, používání a správu elektronické pošty, používání textového editoru a tabulkového kalkulátoru. K ověření digitální gramotnosti slouží certifikát ECDL Start.

V sekci vzdělávacích profilů je možné zjistit doporučené kompetence pro běžné uživatele digitálních technologií.