Současné možnosti využití informačních technologií ve škole

Práce se zabývá vybranými možnostmi využití prostředku informačních a komunikačních technologií v edukačním procesu a možnostech podpory při výuce v jednotlivých oblastech či vyučovaných předmětech.

V úvodu shrnuje z širšího pohledu současné poznatky z integrace informačních komunikačních technologií (ICT) do vzdělávání a poukazuje na dynamické změny, které rozvoj ICT přináší do oblasti výuky jednotlivých předmětu. Těmto dynamickým změnám je třeba přizpůsobit také obsahovou a metodickou náplň jejich studia. Dále shrnuje současné ICT vybavení jednotlivých stupňů škol a nastiňuje krátký výhled do budoucna. Teoretické poznatky a principy jsou zde základem pro podněty a návrhy ke změně přístupu výuky v souvislosti s inovovaným přístupem ke vzdělávání.

Nový pohled k možnostem využití prostředku ICT znázorňuje širokou škálu jednotlivých znalostí, dovedností, kompetencí, které díky využití prostředku ICT v jednotlivých předmětech nebo oblastech získá jak vzdělávající, tak vzdělávaný.

Umožňuje také vytváření jiných podmínek a prostředí, které je mnohem přínosnější a podnětnější než dosud používaný styl výuky.

Rok sběru: 2008
Sběratel dat: Patrik Okosy
Cílová populace: ČR, žáci ZŠ a studenti SŠ
Velikost souboru: 1928
Způsob sběru: Kvantitativní
Popis sběru: Žáci ZŠ – 28 dotazníků, 16 hoši, 12 dívky
Studenti SŠ – 22 dotazníků, 16 muži, 6 ženy

Děkujeme za vaše sdílení.