MÍSTO PRO ROZVOJ VAŠICH DIGITÁLNÍCH DOVEDNOSTÍ

PortálDigi / DigiData / Současné možnosti využití informačních technologií ve škole

Současné možnosti využití informačních technologií ve škole

Sdílet na Facebooku
Sdílet na X
Sdílet na LinkedIn

Práce se zabývá vybranými možnostmi využití prostředku informačních a komunikačních technologií v edukačním procesu a možnostech podpory při výuce v jednotlivých oblastech či vyučovaných předmětech.

V úvodu shrnuje z širšího pohledu současné poznatky z integrace informačních komunikačních technologií (ICT) do vzdělávání a poukazuje na dynamické změny, které rozvoj ICT přináší do oblasti výuky jednotlivých předmětu. Těmto dynamickým změnám je třeba přizpůsobit také obsahovou a metodickou náplň jejich studia. Dále shrnuje současné ICT vybavení jednotlivých stupňů škol a nastiňuje krátký výhled do budoucna. Teoretické poznatky a principy jsou zde základem pro podněty a návrhy ke změně přístupu výuky v souvislosti s inovovaným přístupem ke vzdělávání.

Nový pohled k možnostem využití prostředku ICT znázorňuje širokou škálu jednotlivých znalostí, dovedností, kompetencí, které díky využití prostředku ICT v jednotlivých předmětech nebo oblastech získá jak vzdělávající, tak vzdělávaný.

Umožňuje také vytváření jiných podmínek a prostředí, které je mnohem přínosnější a podnětnější než dosud používaný styl výuky.