MÍSTO PRO ROZVOJ VAŠICH DIGITÁLNÍCH DOVEDNOSTÍ

PortálDigi / DigiData / Využívání ICT v organizacích veřejné správy

Využívání ICT v organizacích veřejné správy

Sdílet na Facebooku
Sdílet na X
Sdílet na LinkedIn

Jedná se o vyčerpávající šetření zabývající se využívání ICT veřejnou správou. Zachycuje úroveň vybavení pracovišť organizačních složek státu, krajů a obcí hardwarem, softwarem a míru využívání tohoto vybavení zaměstnanci. Rovněž je zde šetřen způsob elektronické výměny dat uvnitř a mezi organizacemi veřejné správy a nabídka elektronických služeb občanům. Vzhledem k velikosti základního souboru a vysoké míry návratnosti lze data považovat za kvalitní.

Ve veřejně dostupných zdrojích je nejzákladnější územní rozdělení na úrovni okresů (LAU1). Velmi omezující je neexistence novějších dat než k 31. 12. 2011, což vzhledem k inovacím na poli informačních technologií značně degraduje reálný přínos dat pro vyhodnocení současné situace.

Tematicky projektu Digistrategie odpovídá celý dotazník, ale z praktického hlediska lze spatřovat jako skutečně přínosnou část „Webové stránky organizace“, řešící stejné otázky jako aktuální šetření o využívání ICT ve vztahu k veřejné správě, avšak ze strany nabídky. Velmi zajímavá je část ICT a Lidské zdroje – především pak informace o počtu zaměstnávaných programátorů. Jejich nedostatek je aktuálně značný problém.