Využívání ICT ve vztahu k veřejné správě – Šetření o využívání informačních a komunikačních technologií v podnikatelském sektoru

Cílem šetření bylo zjistit rozšíření a využívání informačních a komunikačních technologií v podnikatelském sektoru. Data vycházejí z výsledků ročních statistických šetření ČSÚ o využívání informačních a komunikačních technologií v podnikatelském sektoru v ČR (ICT 5-01). Na výsledná data jsou aplikovány dopočty s využitím vah (více viz metodika na stránkách ČSÚ).

Šetření je realizováno v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady Evropské unie č. 808/2004 o statistice Společenství o informační společnosti a je tedy plně srovnatelné s obdobnými šetřeními uskutečněnými v ostatních členských zemích EU.

Rok sběru: 2006;2007;2008;2009;2010;2011;2012;2013;2014;2015
Sběratel dat: Český statistický úřad
Cílová populace: ČR, Právnické a fyzické osoby s 10 a více zaměstnanými osobami ve vybraných odvětvích ekonomické činnosti.
Velikost souboru: 7812
Způsob sběru: Kvantitativní
Popis sběru: Dotazníkové kvantitativní dotazníkové šetření

Děkujeme za vaše sdílení.