Vzdělávání dospělých – specifické výstupy z šetření Adult Education Survey – 2011

Za účelem průběžného srovnávání a vyhodnocování úspěšnosti strategií v oblasti celoživotního vzdělávání na úrovni jednotlivých členských států byly statistickým úřadem EU Eurostatem (ve spolupráci s Evropskou komisí a dalšími orgány EU) sestrojeny nástroje umožňující systematickou tvorbu evropských statistik v oblasti vzdělávání a celoživotního učení.

Součástí harmonizovaných metodik sběru dat týkajících se celoživotního učení je také výběrové šetření Adult Education Survey (dále jako AES).

Výstupem je publikace statisticky zpracovávající oblasti formálního a neformálního vzdělávání, studium cizích jazyků a možnosti přístupu ke vzdělání.

Rok sběru: 2011;2012
Sběratel dat: Český statistický úřad
Cílová populace: ČR, 18+
Velikost souboru: 9500
Způsob sběru: Kvantitativní
Popis sběru: Dotazování v domácnostech. Členové domácnosti ve věku od 18 do 69 let. V průběhu sběru dat byly shromážděny údaje o 10 190 respondentech.

Děkujeme za vaše sdílení.