MÍSTO PRO ROZVOJ VAŠICH DIGITÁLNÍCH DOVEDNOSTÍ

PortálDigi / DigiData / Vzdělávání dospělých – specifické výstupy z šetření Adult Education Survey – 2011

Vzdělávání dospělých – specifické výstupy z šetření Adult Education Survey – 2011

Sdílet na Facebooku
Sdílet na X
Sdílet na LinkedIn

Za účelem průběžného srovnávání a vyhodnocování úspěšnosti strategií v oblasti celoživotního vzdělávání na úrovni jednotlivých členských států byly statistickým úřadem EU Eurostatem (ve spolupráci s Evropskou komisí a dalšími orgány EU) sestrojeny nástroje umožňující systematickou tvorbu evropských statistik v oblasti vzdělávání a celoživotního učení.

Součástí harmonizovaných metodik sběru dat týkajících se celoživotního učení je také výběrové šetření Adult Education Survey (dále jako AES).

Výstupem je publikace statisticky zpracovávající oblasti formálního a neformálního vzdělávání, studium cizích jazyků a možnosti přístupu ke vzdělání.