Způsob získávání digitálních dovedností

Soubor je částí výstupu z šetření Využívání informačních a komunikačních technologií v domácnostech a mezi jednotlivci. Popisuje způsoby získávání digitálních dovedností.

Rok sběru: 2011
Sběratel dat: Český statistický úřad/Eurostat
Cílová populace: ČR, 16+
Velikost souboru: 9262
Způsob sběru: Kvantitativní
Popis sběru: Osobní rozhovor tazatele s respondentem s využitím počítače

Děkujeme za vaše sdílení.