Digitální hudba

Digitální hudba reprezentuje hudbu distribuovanou, sdílenou, uloženou, či přímo vytvořenou na digitálních technologiích. Spadá do širšího pojmu digitální audio.

Digitální hudba je způsob, jak prezentovat muziku pomocí numerických hodnot. Často je spojována s pojmem MP3, protože se jedná o nejčastější a nejrozšířenější formát pro digitální audio nahrávky. Pojem digitální hudba je opakem hudby analogové, která je uložena na fyzických nosičích, jako jsou například vinyly, či magnetické pásky. ​

Soubor digitální hudby je nefyzickým zdrojem digitálního audia používající množství enkódovacích nástrojů, které převedou digitální informaci o audiu do výsledné podoby, kterou je hudba. Soubory hudby pak získají (podle využitých nástrojů pro záznam a přehrání) formát – jako například MP3. Hudba může být šířena třeba pomocí internetu, či fyzických nosičů.

Historicky se používaly jako nosiče pro digitální hudbu CD disky a byly také nejčastějším médiem pro hudbu. S rozšířením internetu se začala hudba sdílet a velice brzy se objevily specializované služby. Ty za poplatek poskytují digitální hudbu v kvalitní podobě a přístupnou kdekoliv.

Nejrozšířenější platformou pro poslech hudby v nejvyšší možné kvalitě a bez přerušování je dnes nejspíše Spotify. Další častou volbou je portál Youtube, či internetová rádia a další streamovací platformy. 

Ilegální šíření digitální hudby bývalo ožehavým tématem, ale v současné době je již lépe řešené. Protipirátské zákony a regulace spolu s dostupností streamovacích platforem snižují stále více tento problém, který trápil nejen autory v hudebním průmyslu.​

Děkujeme za vaše sdílení.