Digitální transformace

Pod pojmem Digitální transformace si můžeme představit proces, který za využití digitálních technologií změní, či vytvoří nové firemní postupy, obchodní techniky, pracovní pozice, či zajistí lepší propojení se zákazníkem. Tato transformace přinese společnosti nejen nové postupy, ale také ji připraví na měnící se obchodní taktiky a podmínky rychle se vyvíjejícího se trhu díky rozvoji digitálních technologií.

Digitální transformace je kontinuální proces, který na rozdíl od digitalizace nemá jen přinést nové technologie, ale také vytvořit kompletní a fungující digitální model businessu. Zahrnuje nejen digitální modernizaci, ale také plné propojení technologií se zaměstnanci a zákazníky. Digitální transformace firmy pomáhá udržet krok s moderními technologiemi a trendy. Společnost, která projde úspěšnou digitální transformací může v dnešní době přímo interagovat se zákazníky například přes sociální sítě, je schopna reagovat na současnou poptávku a plně integruje technologie do běžných pracovních procesů tak, aby zvýšila efektivitu a produktivitu zaměstnanců.

Proces, jak již bylo zmíněno, je kontinuální, a nemůžeme jej ohraničit obdobím, či zakoupit jako produkt. Probíhá neustále a ovlivňují jej inovace a trendy na poli digitálních technologií. Hlavní pointou je využívat technologie tak, aby firemní kultura a obchodní modely držely krok se současným trendem. 

Výborným příkladem je cloud computing, který urychlil procesy a zvýšil efektivitu v mnoha ohledech. Nahradil práci s fyzickým papírem a urychlil workflow pracovních kolektivů. Zároveň ve firmách cloud snižuje například finanční nároky na hardware a provoz serveroven. Plný přechod na cloudové služby tak znamená digitální transformaci, která pomůže v práci zaměstnancům, urychlí procesy a slouží skvěle i zákazníkům a v konečném důsledku také například ulehčí finančním nákladům společnosti.​

Děkujeme za vaše sdílení.