Spolupráce a komunikace rodiny, školy a volnočasových institucí pomocí digitálních technologií

V souvislosti s rozvojem elektronické komunikace nabývá na důležitosti poskytování služeb elektronickou cestou (škola uskutečňuje vzdělávání, školské zařízení poskytuje služby a vzdělávání, které doplňují nebo podporují vzdělávání ve školách nebo s ním přímo souvisejí). Vzhledem k vlastnostem elektronické komunikace lze touto cestou poskytovat služby bez časového omezení a bez ohledu na zeměpisnou polohu a vzdálenost poskytovatele a příjemce služby.

Další videa najdete na www.portaldigi.cz/digividea

Děkujeme za vaše sdílení.