MÍSTO PRO ROZVOJ VAŠICH DIGITÁLNÍCH DOVEDNOSTÍ

PortálDigi / DigiZprávy / Informatika je klíčová už na základní škole, pomoci se musí i učitelům

Informatika je klíčová už na základní škole, pomoci se musí i učitelům

Sdílet na Facebooku
Sdílet na X
Sdílet na LinkedIn

Inovovat přípravu pedagogů na pedagogických fakultách, podporovat a školit učitele předmětu informatika na základních a středních školách a popularizovat pro někoho ještě neznámé téma informatické myšlení. Nejen to si dal za cíl projekt PRIM.

„Nehraj si se svým mobilem, naprogramuj ho!“ hlásal během výkonu své funkce bývalý americký prezident Barack Obama. Ačkoliv jde samozřejmě o trochu nadnesenou větu, ve své podstatě dobře ilustruje to, k čemu by státem podporované školství mělo vést své žáky a studenty.

Smartphone nebo laptop má dnes každý, používat Twitter nebo Facebook zvládne i malé dítě; jenže chápe také, že si na sociálních sítích musí dávat pozor na to, co píše? Ví, co je kyberšikana a rozumí alespoň trochu tomu, jak všechna ta elektronika vlastně funguje?

Dětský mozek se učí nej​​rychleji, vzdělání nelze podcenit

Podpora výuky informačních technologií na základních školách povede nejen k rozvoji základní digitální gramotnosti budoucích generací, ale zároveň také pomůže s další prioritou vzdělávání: nalezením zaměstnání.

Dnes už je obecně přijímaným faktem, že digitální revoluce a robotizace způsobí zánik mnoha tradičních zaměstnání, jejich transformaci, nahrazení jinými povoláními nebo úplnou transformaci pracovního trhu v daném odvětví.

Snad na všech pozicích však bude klíčové umět ovládat elektroniku a chápat principy a důsledky práce s ní. Nejde ale jen o práci: i komunikace s úřady a celková proměna společnosti (hovoříme například o „informační společnosti“) způsobuje nechtěné vyčleňovaní těch, kterým jsou digitální technologie cizí.

E-government a průmysl 4.0 nejsou jen prázdné pojmy, ale postupně implementované praktiky zcela klíčové i pro střední Evropu. V řadě severských a západních zemí existují projekty, které podporují informatické myšlení. Je to potřeba: počítačových odborníků je už dnes nedostatek a situace se bude v příštích letech zřejmě i nadále zhoršovat.

​​

Co a jak učit? Pr​ojekt PRIM si klade za cíl kompletní podporu budoucím i současným pedagogů

Projekt PRIM (Podpora rozvíjení informatického myšlení) vyjadřuje na webových stránkách imysleni.cz řadu konkrétních bodů zaměřujících se na zlepšení výuky na pedagogických fakultách, vzdělávání učitelů informatiky a nezapomíná ani na širokou veřejnost. Připravit chce například:

  • Školní kurikulum
  • Ověřené vzdělávací materiály
  • Školení pro lektory
  • Inovaci výuky na pedagogických fakultách v ČR
  • Širokou škálu e-learningových kurzů pro veřejnost
  • Podporu inovací v oblasti školské informatiky, např. formou VŠ soutěží nebo tvorbou didaktických konferencí
  • Popularizaci informatiky a autorského přístupu k počítači

Přestože studenti a veřejnost jsou pro projekt důležití, hlavním smyslem má být podpora učitelů v jejich nelehké práci. Zaměření je však široké: od mateřských přes základní školy, střední školy a gymnázia až po dokončení maturity.

Už nyní jsou dostupné sady vzdělávacích materiálů. Ty jsou přizpůsobeny současným rámcovým vzdělávacím programům a jsou rozděleny do oblastí robotika, algoritmizace, programování a informatika.

Materiály mají učitelům pomoci připravit své vzdělávací okruhy a žáky podporovat v rozvoji matematického myšlení. Vše je zcela zdarma – jediné, co školy potřebují, jsou počítače, další náklady tím výukovému systému nevznikají. Pro učitele se v jednotlivých vzdělávacích materiálech nachází krátký úvod, který jim danou sadu představí a poradí, jak vést výuku a jak se na ni vhodně představit.