Využívání informačních a komunikačních technologií jednotlivci v ČR (výzkum 2018)

Které skupiny používají internet denně a kdo nikdy internet nepoužil?

DigiData Prosinec.png
Děkujeme za vaše sdílení.
Facebook
Twitter