Využívání ICT v organizacích veřejné správy

Jedná se o vyčerpávající šetření zabývající se využívání ICT veřejnou správou. Zachycuje úroveň vybavení pracovišť organizačních složek státu, krajů a obcí hardwarem, softwarem a míru využívání tohoto vybavení zaměstnanci. Rovněž je zde šetřen způsob elektronické výměny dat uvnitř a mezi organizacemi veřejné správy a nabídka elektronických služeb občanům. Vzhledem k velikosti základního souboru a vysoké míry návratnosti lze data považovat za kvalitní.

Ve veřejně dostupných zdrojích je nejzákladnější územní rozdělení na úrovni okresů (LAU1). Velmi omezující je neexistence novějších dat než k 31. 12. 2011, což vzhledem k inovacím na poli informačních technologií značně degraduje reálný přínos dat pro vyhodnocení současné situace.

Tematicky projektu Digistrategie odpovídá celý dotazník, ale z praktického hlediska lze spatřovat jako skutečně přínosnou část „Webové stránky organizace“, řešící stejné otázky jako aktuální šetření o využívání ICT ve vztahu k veřejné správě, avšak ze strany nabídky. Velmi zajímavá je část ICT a Lidské zdroje – především pak informace o počtu zaměstnávaných programátorů. Jejich nedostatek je aktuálně značný problém.

Související texty

https://www.czso.cz/csu/czso/vyuzivani_ict_v_organizacich_verejne_spravy

Materiály ke stažení

  • data.xls|https://fdvcz.sharepoint.com/:x:/s/digi/portal/EeMsAro6lGpGoWxZuos2Ng4BFkCaQ-puhiQw33wHLIfIAg
  • beznazvu.pdf|https://fdvcz.sharepoint.com/:b:/s/digi/portal/EXwAhMpTUeBBsQnCHmzvBRABGthKbl5HXIu47ato3m9lQQ
  • beznazvu.pdf|https://fdvcz.sharepoint.com/:b:/s/digi/portal/EQEXnOPjTpBOm4RVd0UdKqoBisfJ345g5VN_NTQgWHNzMg
  • Využívání ICT v organizacích veřejné správy.zip|https://fdvcz.sharepoint.com/:u:/s/digi/portal/EfXV4qrJzyVMnS7ikMfRvSwB8m7ZAF8zMbdWeem4-xUdpg