Data
Název Kategorie Rok sběru Cílová populace Velikost souboru Klíčová slova
PISA 2012 Kategorie: Podpora rodiny Rok sběru: 2012 15letí žáci základních škol nebo víceletých gymnázií 6 413 digitální gramotnost detail
Rodičovské mediační strategie při využívání internetu dětmi Kategorie: Podpora rodiny Rok sběru: 2010, Rok sběru: 2011 15 dětí ve věku 9 – 17 let, 14 rodičů 29 digitální kompetence přenositelné detail
Rizikové chování studentů Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci v prostředí internetu Kategorie: Podpora rodiny Rok sběru: 2012, Rok sběru: 2013 studenti Pedagogické fakulty UPOL 386 digitální gramotnost detail
Digitální gramotnost - Zpráva o stavu a výuce digitální gramotnosti a komparace se zahraničím Kategorie: Vzdělávání prostřednictvím digitálních technologií, Kategorie: Elektronické služby veřejné správy, Kategorie: Sociální začleňování Rok sběru: 2017 ČR 0 digitální gramotnost, digitální vyloučení, digitální začleňování, digitalizace detail
Digitální kompetence – digitální gramotnost Kategorie: Vzdělávání prostřednictvím digitálních technologií, Kategorie: Podpora rodiny, Kategorie: Elektronické služby veřejné správy Rok sběru: 2016 neuvedeno 0 digitální gramotnost, digitální kompetence detail
Vzdělávání dospělých - specifické výstupy z šetření Adult Education Survey – 2011 Kategorie: Vzdělávání prostřednictvím digitálních technologií, Kategorie: Podpora rodiny Rok sběru: 2011, Rok sběru: 2012 ČR, 18+ 9 500 digitální gramotnost detail
Informační společnost v číslech 2014-2016 Kategorie: Vzdělávání prostřednictvím digitálních technologií, Kategorie: Podpora rodiny, Kategorie: Elektronické služby veřejné správy, Kategorie: Zaměstnanost, Kategorie: Konkurenceschopnost, Kategorie: Sociální začleňování Rok sběru: 2014, Rok sběru: 2015, Rok sběru: 2016 ČR, 18+ 10 000 000 digitální gramotnost, digitalizace detail
Klíčové schopnosti pro celoživotní učení Kategorie: Vzdělávání prostřednictvím digitálních technologií Rok sběru: 2006 Neuvedeno 0 digitální kompetence detail
Počítač a internet v českých domácnostech (1989-2016) Kategorie: Podpora rodiny, Kategorie: Zaměstnanost, Kategorie: Konkurenceschopnost, Kategorie: Sociální začleňování Rok sběru: 2004, Rok sběru: 2005, Rok sběru: 2006, Rok sběru: 2007, Rok sběru: 2008, Rok sběru: 2009, Rok sběru: 2010, Rok sběru: 2011, Rok sběru: 2012, Rok sběru: 2013, Rok sběru: 2014, Rok sběru: 2015, Rok sběru: 2016 ČR, 18+ 10 000 000 digitální kompetence, digitální vyloučení, digitální začleňování, digitalizace detail
E-Skills for Jobs ve vzdělávání na Univerzitě J.E.Purkyně Kategorie: Vzdělávání prostřednictvím digitálních technologií, Kategorie: Zaměstnanost, Kategorie: Konkurenceschopnost Rok sběru: 2014 ČR, 18+ 99 digitální kompetence detail
Internet - fenoménem dnešní doby Kategorie: Vzdělávání prostřednictvím digitálních technologií, Kategorie: Podpora rodiny, Kategorie: Sociální začleňování Rok sběru: 2015 ČR, 15-79 let 2 000 digitální gramotnost, digitální kompetence, digitální domorodec detail
Informační gramotnost VŠ studentů Kategorie: Vzdělávání prostřednictvím digitálních technologií, Kategorie: Elektronické služby veřejné správy, Kategorie: Zaměstnanost, Kategorie: Konkurenceschopnost, Kategorie: Sociální začleňování Rok sběru: 2004, Rok sběru: 2005 ČR, 18+ 900 digitální gramotnost detail
Informační vzdělávání zaměstnanců VŠ Kategorie: Vzdělávání prostřednictvím digitálních technologií, Kategorie: Podpora rodiny, Kategorie: Elektronické služby veřejné správy Rok sběru: 2006, Rok sběru: 2008, Rok sběru: 2010 ČR, 18+, zaměstnanci knihoven 763 digitální kompetence detail
Informační gramotnost Kategorie: Vzdělávání prostřednictvím digitálních technologií, Kategorie: Podpora rodiny, Kategorie: Zaměstnanost, Kategorie: Konkurenceschopnost, Kategorie: Sociální začleňování Rok sběru: 2005 ČR, 15+ 16 500 digitální gramotnost, digitální kompetence detail
Standardy informační gramotnosti vysokoškolského studenta Kategorie: Vzdělávání prostřednictvím digitálních technologií Rok sběru: 2016 ČR, 18+ 0 digitální kompetence detail
Databáze akcí dalšího profesního vzdělávání Kategorie: Vzdělávání prostřednictvím digitálních technologií Rok sběru: 2004, Rok sběru: 2005, Rok sběru: 2006, Rok sběru: 2007, Rok sběru: 2008, Rok sběru: 2009, Rok sběru: 2010, Rok sběru: 2011, Rok sběru: 2012, Rok sběru: 2013, Rok sběru: 2014, Rok sběru: 2015, Rok sběru: 2016 ČR, 18+ 0 digitální kompetence detail
Digital Competence Framework for citizens Kategorie: Vzdělávání prostřednictvím digitálních technologií Rok sběru: 2016 EU, 18+ 0 digitální kompetence detail
Databáze udělených akreditací rekvalifikačních programů Kategorie: Vzdělávání prostřednictvím digitálních technologií Rok sběru: 2004, Rok sběru: 2005, Rok sběru: 2006, Rok sběru: 2007, Rok sběru: 2008, Rok sběru: 2009, Rok sběru: 2010, Rok sběru: 2011, Rok sběru: 2012, Rok sběru: 2013, Rok sběru: 2014, Rok sběru: 2015, Rok sběru: 2016 ČR, 18+ 0 digitální gramotnost detail
Šetření akreditovaných i neakreditovaných vzdělávacích programů za rok 2013 Kategorie: Vzdělávání prostřednictvím digitálních technologií Rok sběru: 2014 ČR, 18+ 3 370 digitální gramotnost detail
Comparing Addictive Behavior on the Internet in the Czech Republic, Chile and Sweden Kategorie: Vzdělávání prostřednictvím digitálních technologií, Kategorie: Podpora rodiny, Kategorie: Sociální začleňování Rok sběru: 2008 ČR, 16+ 1 381 digitální gramotnost detail
Jaké jsou internetové děti Kategorie: Vzdělávání prostřednictvím digitálních technologií Rok sběru: 2015 ČR, žáci a žákyně 4.-9. tříd ZŠ, učitelky a učitelé ZŠ 4 689 digitální gramotnost, digitální kompetence detail
Fenomén Minecraft v českém prostředí Kategorie: Vzdělávání prostřednictvím digitálních technologií, Kategorie: Podpora rodiny Rok sběru: 2017 ČR 2 300 digitální gramotnost detail
Sexting a rizikové seznamování dětí v kyberprostoru Kategorie: Podpora rodiny Rok sběru: 2017 ČR, děti, muži a ženy ve věku 18-25 let 4 878 digitální gramotnost, digitální kompetence detail
Národní výzkum kyberšikany učitelů Kategorie: Vzdělávání prostřednictvím digitálních technologií Rok sběru: 2016 ČR, 18+, 79 % žen, 21 % muži 5 136 digitální gramotnost detail
České děti a Facebooku Kategorie: Podpora rodiny Rok sběru: 2015 ČR, 8-17 let, 48 % chlapci, 52 % dívky 1 122 digitální gramotnost, digitální kompetence detail
Výzkum rizikového chování českých dětí v prostředí internetu Kategorie: Vzdělávání prostřednictvím digitálních technologií, Kategorie: Podpora rodiny Rok sběru: 2014 ČR, 11-17 let, 53 % dívek, 47 % chlapci 28 000 digitální gramotnost, digitální kompetence detail
Nebezpečí internetové komunikace IV Kategorie: Podpora rodiny Rok sběru: 2013 ČR, 11-17 let, 55 % dívek, 45 % chlapců 21 372 digitální gramotnost detail
Využívání mobilního telefonu dětmi 8-18let Kategorie: Podpora rodiny Rok sběru: 2009 ČR, 8-18 let 2 567 digitální gramotnost, digitální kompetence detail
Celostátní projekt E-bezpečí Kategorie: Vzdělávání prostřednictvím digitálních technologií, Kategorie: Podpora rodiny, Kategorie: Elektronické služby veřejné správy, Kategorie: Zaměstnanost, Kategorie: Konkurenceschopnost, Kategorie: Sociální začleňování Rok sběru: 2015 ČR, žáci a studenti (od 1. stupně ZŠ), učitelé, preventisté sociálně patologických jevů, metodici prevence, policisté (městská policie, Policie ČR), manažeři prevence kriminality, vychovatelé, pracovníci OSPOD a v neposlední řadě také rodiče 0 digitální gramotnost, digitální kompetence detail
OMG Research – Fenomén šedesátníků Kategorie: Podpora rodiny, Kategorie: Zaměstnanost, Kategorie: Sociální začleňování Rok sběru: 2016 ČR, 55-69 let 650 digitální gramotnost, digitální kompetence, digitální vyloučení, digitální propast detail
Využívání ICT ve vztahu k veřejné správě - Šetření o využívání informačních a komunikačních technologií v podnikatelském sektoru Kategorie: Elektronické služby veřejné správy, Kategorie: Zaměstnanost, Kategorie: Konkurenceschopnost, Kategorie: Sociální začleňování Rok sběru: 2006, Rok sběru: 2007, Rok sběru: 2008, Rok sběru: 2009, Rok sběru: 2010, Rok sběru: 2011, Rok sběru: 2012, Rok sběru: 2013, Rok sběru: 2014, Rok sběru: 2015 ČR, Právnické a fyzické osoby s 10 a více zaměstnanými osobami ve vybraných odvětvích ekonomické činnosti. 7 812 digitální gramotnost detail
Využívání ICT ve vztahu k veřejné správě – šetření ICT v domácnostech a mezi jednotlivci Kategorie: Podpora rodiny, Kategorie: Elektronické služby veřejné správy, Kategorie: Zaměstnanost, Kategorie: Konkurenceschopnost, Kategorie: Sociální začleňování Rok sběru: 2004, Rok sběru: 2005, Rok sběru: 2006, Rok sběru: 2007, Rok sběru: 2008, Rok sběru: 2009, Rok sběru: 2010, Rok sběru: 2011, Rok sběru: 2012, Rok sběru: 2013, Rok sběru: 2014, Rok sběru: 2015, Rok sběru: 2016 ČR, 16+ 8 163 digitální gramotnost, digitální vyloučení, digitalizace detail
Využívání ICT v organizacích veřejné správy Kategorie: Elektronické služby veřejné správy, Kategorie: Konkurenceschopnost Rok sběru: 2011 Organizace VS, zahrnuje organizační složky státu, všechny kraje i obce (včetně městských částí hl.m. Prahy). 6 615 digitální gramotnost, digitální začleňování detail
9 z 10 zaměstnavatelů v e-commerce nabízí home office Kategorie: Zaměstnanost, Kategorie: Konkurenceschopnost Rok sběru: 2016 klienti HR agentury 6 102 digitální gramotnost, digitalizace detail
Dospělí na okraji informační společnosti - specifika překonávání digitální propasti Kategorie: Vzdělávání prostřednictvím digitálních technologií, Kategorie: Podpora rodiny, Kategorie: Konkurenceschopnost, Kategorie: Sociální začleňování Rok sběru: 2010 ČR 18+, marginalizované osoby 26 digitální gramotnost, digitální kompetence, digitální vyloučení, digitální začleňování detail
Současné možnosti využití informačních technologií ve škole Kategorie: Vzdělávání prostřednictvím digitálních technologií, Kategorie: Konkurenceschopnost Rok sběru: 2008 ČR, žáci ZŠ a studenti SŠ 1 928 digitální gramotnost, digitální kompetence detail
ICT Kompetence učitelů Kategorie: Vzdělávání prostřednictvím digitálních technologií, Kategorie: Podpora rodiny, Kategorie: Elektronické služby veřejné správy, Kategorie: Zaměstnanost, Kategorie: Konkurenceschopnost Rok sběru: 2006 učitelé 30 374 digitální gramotnost, digitální kompetence, digitalizace detail
Práce na dálku jako alternativa pro regionální rozvoj Kategorie: Konkurenceschopnost Rok sběru: 2006 ČR 16-65, zaměstnanci 406 digitální gramotnost, digitalizace detail
Dovednosti dospělých v prostředí informačních technologií Kategorie: Vzdělávání prostřednictvím digitálních technologií, Kategorie: Podpora rodiny, Kategorie: Sociální začleňování Rok sběru: 2011 ČR 18+ 6 102 digitální gramotnost, digitální kompetence, digitální vyloučení, digitální začleňování detail
Internetové dovednosti v EU 28 a v České republice Kategorie: Vzdělávání prostřednictvím digitálních technologií, Kategorie: Podpora rodiny, Kategorie: Elektronické služby veřejné správy, Kategorie: Zaměstnanost, Kategorie: Konkurenceschopnost, Kategorie: Sociální začleňování Rok sběru: 2015 ČR 16+ 8 059 digitální gramotnost, digitální kompetence detail
Počítačová gramotnost zaměstnanců vybrané společnosti Kategorie: Elektronické služby veřejné správy, Kategorie: Zaměstnanost, Kategorie: Konkurenceschopnost Rok sběru: 2015 ČR 18+, zaměstnanci 104 digitální gramotnost, digitální kompetence, digitalizace detail
Studie mediální gramotnosti osob starších 15 let Kategorie: Vzdělávání prostřednictvím digitálních technologií, Kategorie: Zaměstnanost Rok sběru: 2016 ČR, 15+ 1 063 digitální gramotnost detail
Mediální gramotnost - nový rozměr vzdělávání Kategorie: Vzdělávání prostřednictvím digitálních technologií, Kategorie: Elektronické služby veřejné správy Rok sběru: 2006 18 až 59 let (kvótní výběr podle kriterií pohlaví, věku, vzdělání, velikostního pásma bydliště a kraje) 1 313 digitální gramotnost, digitální kompetence, digitální začleňování, digitalizace detail
Průzkum webových stránek veřejné správy Kategorie: Elektronické služby veřejné správy, Kategorie: Konkurenceschopnost, Kategorie: Sociální začleňování Rok sběru: 2013 ČR, státní správa, samospráva 244 digitalizace detail
Využívání ICT v organizacích veřejné správy Kategorie: Elektronické služby veřejné správy, Kategorie: Zaměstnanost, Kategorie: Konkurenceschopnost, Kategorie: Sociální začleňování Rok sběru: 2011 ČR, státní správa, samospráva 6 615 digitální gramotnost, digitalizace detail
Mezinárodní šetření ICILS 2013 Kategorie: Vzdělávání prostřednictvím digitálních technologií, Kategorie: Podpora rodiny, Kategorie: Konkurenceschopnost, Kategorie: Sociální začleňování Rok sběru: 2013 žáci 8. ročníků ZŠ 3 200 digitální gramotnost, digitální propast, digitální začleňování, digitalizace detail
EU Kids Online Kategorie: Podpora rodiny, Kategorie: Zaměstnanost, Kategorie: Konkurenceschopnost, Kategorie: Sociální začleňování Rok sběru: 2010 EU, děti 9-16 let 1 009 digitální gramotnost, digitální začleňování detail
Způsob získávání digitálních dovedností Kategorie: Vzdělávání prostřednictvím digitálních technologií Rok sběru: 2011 ČR, 16+ 9 262 digitální gramotnost, digitální kompetence, digitální začleňování, digitalizace detail
Proč evropské dívky nemají rády vědu a technologie Kategorie: Vzdělávání prostřednictvím digitálních technologií, Kategorie: Podpora rodiny Rok sběru: 2016 ČR, SR, Belgie Finsko, Francie, Itálie, Irsko, Německo, Nizozemsko, Polsko, Rusko, Slovensko a Velká Británie, 11-30 let, ženy 500 digitální gramotnost, digitální kompetence, digitální začleňování, digitalizace detail
World Internet Project 2014 Kategorie: Vzdělávání prostřednictvím digitálních technologií, Kategorie: Podpora rodiny, Kategorie: Zaměstnanost, Kategorie: Konkurenceschopnost, Kategorie: Sociální začleňování Rok sběru: 2014 ČR, 15+ 1 316 digitální gramotnost, digitální kompetence, digitální propast, digitální začleňování, digitalizace detail
Mezinárodní výzkum dospělých – PIAAC 2013 Kategorie: Vzdělávání prostřednictvím digitálních technologií, Kategorie: Podpora rodiny Rok sběru: 2011 ČR 16-65 6 102 digitální gramotnost, digitální kompetence přenositelné detail
Aktér 12 - 2011 Kategorie: Vzdělávání prostřednictvím digitálních technologií, Kategorie: Podpora rodiny, Kategorie: Elektronické služby veřejné správy, Kategorie: Zaměstnanost, Kategorie: Konkurenceschopnost, Kategorie: Sociální začleňování Rok sběru: 2011 ČR 18+ 1 109 digitální gramotnost, digitální kompetence, digitalizace detail