Využívání ICT ve vztahu k veřejné správě – šetření ICT v domácnostech a mezi jednotlivci

Pravidelné šetření o využívání informačních a komunikačních technologií v domácnostech a mezi jednotlivci (realizované v rámci VŠPS) obsahuje část zaměřenou na využívání informačních technologií pro komunikaci s veřejnou správou (a to jednotlivci pro soukromé účely). Ačkoli nabízí bohaté členění základního souboru dle věkové skupiny, vzdělání, ekonomické aktivity, pohlaví, či příjmu, nedoporučuje se rozdělení na územní celky (resp. maximálně na úrovni regionů soudržnosti NUTS2 s výhradami na kraje NUTS3).

Pro potřeby projektu Digistrategie je vhodný celý oddíl „Použití internetu ve vztahu k veřejné správě“, zabývající se způsobem komunikace jednotlivců s VS (vyhledávání informací na webu, stahování dokumentů, emailová komunikace, vyplnění formulářů on-line, popř. důvod jejich nevyplnění – tj. co činí občanům potíže? Tato data mohou být inspirativní).

Související texty
https://www.czso.cz/documents/10180/33117171/062004-16p.pdf/4913ee74-96e2-469e-8b5c-847968040635?version=1.0
https://www.czso.cz/documents/10180/33117171/062004-16p.pdf/4913ee74-96e2-469e-8b5c-847968040635?version=1.0
https://www.czso.cz/csu/czso/domacnosti_a_jednotlivci“>https://www.czso.cz/csu/czso/domacnosti_a_jednotlivci

Materiály ke stažení

Děkujeme za vaše sdílení.
Facebook
Twitter