Aplikace pro chatování

My lidé jsme společenské bytosti, které spolu bytostně potřebují komunikovat. Komunikace tak patří mezi zásadní lidské dovednosti, kdy si mezi sebou předáváme a sdílíme informace v jejich nejrůznějších podobách (myšlenky, názory, emoce, způsoby chování apod.) a dorozumíváme se mezi sebou. Komunikace slouží k vytváření, udržování a pěstování mezilidských vztahů.

Vyplývá z přirozené potřeby člověka komunikovat s ostatními. Dochází k ní všude tam, kde se lidé setkávají. Mezi lidmi nelze nekomunikovat, jelikož i mlčením něco sdělujeme („jsi mi lho- stejný“, „cítím s tebou“). Výměna informací je oboustranná (já sděluji tobě a ty mě posloucháš, ty sděluješ mně a já tě poslouchám).
Nové možnosti vnesl do komunikace internet, který ji výraz- ně usnadnil a zrychlil. Díky on-line komunikaci se prodlevy mezi předáním jakékoli informace adresátovi zkrátily na na- prosté minimum. ​

Více k tématu online komunikace najdete v DigiZpravodaji​.

Děkujeme za vaše sdílení.