MÍSTO PRO ROZVOJ VAŠICH DIGITÁLNÍCH DOVEDNOSTÍ

PortálDigi / DigiZprávy / DigComp a digitální kompetence: Dovednosti, bez kterých se v 21. století neobejdete

DigComp a digitální kompetence: Dovednosti, bez kterých se v 21. století neobejdete

Sdílet na Facebooku
Sdílet na X
Sdílet na LinkedIn

Začátek 21. století se nese v duchu digitalizace a rostoucí důležitosti informačních a komunikačních technologií v životě každého z nás. Ne vždy však stíhá tempo pokroku dohonit školní vzdělávací systém. I z tohoto důvodu vznikl projekt Evropské unie s názvem DigComp.

Počítače a chytré telefony nejsou jen pro mladé, technologie jsou tu pro všechny. DigComp, neboli evropský rámec digitálních kompetencí pro občany, vznikl za účelem zvýšení šance na nalezení zaměstnání a celkovému zlepšení kvality života obyvatel jednotlivých států.

Digitální vyloučen​​í je hrozbou, jak je na tom Česko?

Ačkoliv digitální gramotnost v zemích EU stoupá, stále je tu nezanedbatelné procento populace, které nedisponuje základními kompetencemi – dovednostmi – pro orientaci v ICT, případě ani nepoužívá internet. Podle dosud nejnovějších dat z roku 2016 se k internetu denně připojuje 71 % obyvatelstva, a týdně alespoň 79 %.

U osob znevýhodněných (důchodci, nezaměstnaní nebo občané s nižším vzděláním) je číslo horší: jen 63 % z nich využívá internet každý den. Právě tyto skupiny lidí se však mohou nejvíce cítit ohroženy pocitem vyloučení ze světa, kde jsou digitální technologie všudypřítomné.

Zajímavá je statistika, že 14 % populace EU dokonce internet nikdy v životě nepoužilo.

Procento obyvatelstva se základními digitálními kompetencemi je ještě o něco nižší – v současnosti dosahuje přibližně 56 %, tedy jen o něco málo více než je polovina obyvatelstva; to mimo jiné znamená, že mnozí uživatelé internetu a chytrých telefonů neumí technologii používat bezpečným a efektivním způsobem. DigComp se spolu s dalšími vzdělávacími projekty pokouší toto číslo zvednout.

Scoreboard EU

Česká republika se ve většině statistik pohybuje u průměru Evropské unie. Byť nejde o nic hrozného, je rozhodně na čem pracovat.

Co jsou to digi​tální kompetence?

Digitální kompetence patří mezi jednu z klíčových schopností celoživotního vzdělávání tak, jak jej definuje Evropská unie. Jde o schopnost nejen pracovat s nejnovějším hardwarem a softwarem, ale také schopnost užívat digitální technologie efektivně, bezpečně a ke všem svým potřebám. Digitální kompetence zahrnují například ukládání a zpracování informací, vývoj digitálního obsahu nebo chování na internetu.

Kromě toho mají digitální kompetence značný přesah i mimo svou hlavní oblast zájmu, zahrnují totiž také třeba podporu logického a kritické myšlení při využívání internetových médií a rozvoj komunikačních dovedností.

Digitální kompetence

V širším smyslu lze digitální dovednosti definovat jako schopnosti nutné pro bezpečné a efektivní používání internetu, počítačů, chytrých mobilů a dalších technologií pro vlastní potřebu. Stejně jako se na školách vyučuje občanská nebo sexuální výchova, tak podobně důležitou je dnes i výchova digitální.

Proč jsou digitální kompetence důležité?

ICT a internet jdou ruku v ruce nejen se vzděláním, ale také s pracovním uplatněním. U většiny pracovních míst se digitální technologie ve větší nebo menší míře využívají, obdobně je tomu i u vzdělávacích institucí, dnes již běžně také na základních školách.

Bezpečné a sebevědomé používání moderních technologií může tedy pomoci s nalezením zaměstnání a s procesem vzdělávání, ale i s všednějšími záležitostmi jako je nakupování nebo vyhledávání informací. Využití naleznou digitální kompetence samozřejmě také v zábavě.

Podstatnou nevýhodou chybějící digitální gramotnosti je jistá míra sociálního vyloučení. Pokud všichni vaši známí internet a technologie využívají a vy ne, snadno se můžete cítit odtrženě od společnosti či přátel.

Výuka digitální gramotnosti se nesmí omezit jen na znevýhodněné skupiny obyvatelstva. Rozvoj schopností pracovat s technologiemi a internetem by měl být klíčovým pro všechny obyvatele bez rozdílu věku a vzdělání, neboť pro život v dnešním světě jsou nesmírně důležité.