DigiData: Otevřená data a vzdělávací zdroje

Z pohledu otevřenosti a přístupnosti státních institucí se Česká republika pohybuje ve třetí desítce hodnotícího indexu.

DigiData červenec
Děkujeme za vaše sdílení.