MÍSTO PRO ROZVOJ VAŠICH DIGITÁLNÍCH DOVEDNOSTÍ

PortálDigi / DigiData / České děti a Facebooku

České děti a Facebooku

Sdílet na Facebooku
Sdílet na X
Sdílet na LinkedIn

Celonárodní výzkum se snaží zjistit základní informace o chování českých dětí v prostředí největší sociální sítě Facebook. Jedná se o výzkum kvantitativní, kdy data byla sbírána prostřednictvím online dotazníku. Výzkumný vzorek čítal 1 122 respondentů ve věku 8-17 let (48 % bylo chlapců a 52 % dívek).

České děti využívají Facebook velmi aktivně (účet má více než 78 % dětí), a to dokonce i více než polovina dětí mladších 13 let, což je minimální povolená hranice pro vstup. Naprostá většina má pouze jeden účet, 12 % dětí pak uvádí, že má na Facebooku účet falešný. Více než 90 % rodičů ví, že jejich dítě má vlastní účet. Co se zabezpečení účtu týká, 86 % respondentů uvádí, že si účet umí zabezpečit, nicméně čtvrtina z nich používá univerzální stejné heslo jako např. k emailu. Znepokojivým výsledkem jsou údaje o času stráveném na Facebooku. Mnoho dětí je připojeno nonstop, více jak 60 % z nich ho pak využívá více než 1 hodinu denně a téměř třetina dokonce 3 hodiny denně. Důvodů, proč Facebook děti využívají, je celá řada, ale jde především o komunikaci, přátelství, sdílení informací atp. S negativní zkušeností na Facebooku (kybernetické útoky, kyberšikana) má zkušenost velké množství uživatelů – zejména jde o sdílení ponižujících materiálů a verbální formy agrese (Kopecký, 2015).