Výzkum rizikového chování českých dětí v prostředí internetu

Jedná se o prozatím největší kvantitativní výzkum rizikového chování českých dětí na internetu, do kterého bylo zapojeno 28 tisíc dětí ve věku 11-17 let (53 % z nich bylo dívek a 47 % chlapců), který společně realizovaly Centrum prevence rizikové virtuální komunikace Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, Seznam.cz a Google. Sběr dat probíhal kvantitativně prostřednictvím dotazníků.

Více než polovina dětí (50,9 %) se setkala s nějakým projevem kyberšikany – nejčastěji konkrétně s průnikem na účet, verbálními útoky a obtěžováním za pomocí prozvánění. Co se zveřejňování osobních údajů týká, děti nejčastěji zveřejňují své jméno a příjmení, dále fotografii obličeje a email. Všechny tyto informace i velice často zasílají neznámým uživatelům, což je nepříliš pozitivní výsledek. Sociální sítě jsou dnes fenoménem, o čemž svědčí i to, že více než 80 % dětí má účet na Facebooku a např. více než 50 % na YouTube. Na internetu komunikuje více než polovina dětí s neznámými lidmi a více než čtvrtina si je ochotna přidat cizí osobu ke svým přátelům. Znepokojivým výsledkem je, že více než 40 % by šlo na schůzku s neznámým kamarádem ze sociálních sítí, přičemž rodičům by o tom řekli pouze 2/5 z nich (Kopecký, 2014).

Rok sběru: 2014
Sběratel dat: Centrum prevence rizikové virtuální komunikace Pedagogické fakulty UP v Olomouci, Seznam.cz a Google
Cílová populace: ČR, 11-17 let, 53 % dívek, 47 % chlapci
Velikost souboru: 28000
Způsob sběru: Kvantitativní
Popis sběru: Dotazníkové šetření.

Děkujeme za vaše sdílení.