Sexting a rizikové seznamování dětí v kyberprostoru

Do výzkum zaměřujícího se na problematiku sextingu v online prostředí se zapojilo 4 878 dětských respondentů z celého území České republiky a několik stovek dospělých ve věku 18-25 let.

Výsledky výzkumu odhalily vysoký nárůst počtu dětí, které zasílají neznámým osobám v online prostředí své vlastní intimní materiály a tím tak provozují tzv. sexting. Konkrétně se jedná o 15 % českých dětí. Identifikovat hlavní příčinu je v dnešní době složité, neboť jich může být velká řada. Téměř 2/5 českých dětí navštěvují videochat, kde se velmi často setkávají se sexuálním obsahem. V online světě je pro děti relativně běžné komunikovat s neznámými lidmi, ale pokud by jim byla nabídnuta osobní schůzka, tak polovina dětí by ji odmítla. Pozvání na schůzku v reálném světě potvrdilo 32 % dětí (na schůzku pak dorazila pětina). Děti v online prostředí tráví hodně času, s čímž souvisí i to, že více než 60 % nemá rodiči limitovaný čas, jak dlouho může u počítače/internetu být. Rovněž více než 80 % dětí nemá rodiči omezen přístup k některým internetovým stránkám (Kopecký & Szotkowski, 2017b).

Rok sběru: 2017
Sběratel dat: Pedagogická fakulta UP v Olomouci
Cílová populace: ČR, děti, muži a ženy ve věku 18-25 let
Velikost souboru: 4878
Způsob sběru: Kvantitativní
Popis sběru: dotazníkové šetření

Děkujeme za vaše sdílení.