Češi se do počítačových kurzů nehrnou

V roce 2018 se v oblasti výpočetní techniky vzdělávalo 28 % Čechů, nejvíce studenti (53 %) a zaměstnaní (35 %). Nejčastěji si zvyšovali svoje znalosti samostudiem, oficiální kurzy navštěvovali poměrně málo.

Rok sběru: 2018
Sběratel dat: Český statistický úřad
Cílová populace: obyvatelé ČR 18+
Velikost souboru: 0
Způsob sběru: Kvalitativní/Kvantitativní
Popis sběru: sběř dat provedl ČSÚ

Děkujeme za vaše sdílení.
Facebook
Twitter