Češi se do počítačových kurzů nehrnou

V roce 2018 se v oblasti výpočetní techniky vzdělávalo 28 % Čechů, nejvíce studenti (53 %) a zaměstnaní (35 %). Nejčastěji si zvyšovali svoje znalosti samostudiem, oficiální kurzy navštěvovali poměrně málo.

Dovednosti s počítačem si vylepšují častěji mladší osoby než ty starší. Například mezi osobami ve věku 16–24 let se rozšiřování svých dovedností věnuje polovina z nich. Naopak mezi seniory nad 65 let je to pouze 7 %.

Nejčastěji si lidé v ČR zvyšují počítačové dovednosti samostudiem, tedy například studováním návodů, vyhledáváním na internetu či sledováním videí na internetových stránkách, jako je kanál YouTube. Takto získává nové znalosti pro práci s počítačem 23 % Čechů, čtvrtina mužů a pětina žen. Nejvíce takových je mezi studenty a zaměstnanými. Ze studentů je to každý druhý a z pracujících každý čtvrtý.

Rok sběru: 2018
Sběratel dat: Český statistický úřad
Cílová populace: obyvatelé ČR 18+
Velikost souboru: 0
Způsob sběru: Kvalitativní/Kvantitativní
Popis sběru: sběř dat provedl ČSÚ

Děkujeme za vaše sdílení.