MÍSTO PRO ROZVOJ VAŠICH DIGITÁLNÍCH DOVEDNOSTÍ

PortálDigi / DigiData / I potraviny se kupují kliknutím

I potraviny se kupují kliknutím

Sdílet na Facebooku
Sdílet na X
Sdílet na LinkedIn

Přístup k internetu už zdaleka není záležitostí pouze počítačů, ale běžné je jeho využívání také v tabletech a poslední dobou především v mobilních telefonech. Ty tak kromě vyhledávání informací, posílání e-mailů či užívání sociálních sítí slouží rovněž k nakupování. Zatímco v roce 2010 užívala internetové připojení v mobilu (přes placená data či wi-fi) pouhá 4 % osob starších 16 let, v roce 2013 to bylo 21 % a v roce 2018 již 58 %. V roce 2018 mělo v České republice 81 % domácností přístup k internetu, což je o 14 p. b. více než v roce 2013. V domácnostech s dětmi byl podíl těch s internetem 98%, v domácnostech bez dětí pouze 74%.
V roce 2007 nakoupilo pomocí internetu 15 % osob starších 16 let, o pět let později již 31 % a v minulém roce nakoupilo na internetu 54 % sledované populace. Jednotlivci, kteří si něco objednali na internetu, nejvíce nakupovali oblečení, obuv a módní doplňky (53 %), kosmetiku a drogerii (27 %) a sportovní potřeby (20 %). Přes internet se běžně nakupují také služby, například vstupenky, letenky nebo rezervace ubytování.
Rostoucí obliba nakupování prostřednictvím internetu má vliv také na celou oblast maloobchodu. Zvyšující se zájem o elektronické nakupování dokazuje i porovnání vývoje maloobchodních tržeb podniků, které prodávají zboží převážně prostřednictvím internetu či zásilkové služby, s vývojem celého odvětví maloobchodu. Zatímco odvětví maloobchodu jako celek bylo ovlivněno hospodářskou situací, což se projevilo v roce 2009 meziročním poklesem a následnou stagnací až do roku 2013, tržby internetových a zásilkových obchodů vykazovaly rostoucí tendenci nepřetržitě od počátku sledování, tj. od roku 2000. Tempo růstu internetového obchodu se především v posledních letech zrychluje.

V důsledku rychlejšího tempa růstu tržeb internetových obchodů v porovnání s průměrným tempem celého maloobchodu roste i význam internetových a zásilkových obchodů na celkovém maloobchodě. V roce 2017 dosahoval objem tržeb z internetových prodejen (včetně zásilkových) přibližně 85 mld. Kč, což představovalo 7,8 % celkových maloobchodních tržeb. V roce 2013 se internetový prodej se svými 41 mld. Kč tržeb na celku podílel 4,4 %.