Posílat tablety do škol je jako nosit dříví do lesa

V Česku jsou již prakticky všechny školy vybaveny počítači a připojeny k internetu. Také svoji agendu zpracovávají školy z velké části v elektronické podobě. Mnoho škol provozuje vlastní bezdrátovou síť či informační systém.

Současná generace žáků a studentů běžně používá informační technologie ve svém volném čase. Pod vlivem nových technologií se však mění i proces vzdělávání. Počty počítačů, jejich typy, stejně jako přístup k dalším informačním technologiím ve školách každoročně sleduje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT).

Rok sběru: 2018
Sběratel dat: ČSÚ, MŠMT
Cílová populace: základní a střední školy ČR
Velikost souboru: 0
Způsob sběru: Kvantitativní
Popis sběru: ČSÚ zpracoval údaje MŠMT o vybavení IT technikou na školách

Děkujeme za vaše sdílení.