Informační společnost v číslech

V českých domácnostech klesá kvůli masově rozšířenému užívání mobilních telefonů počet „bytových“ pevných linek. Zatímco v roce 2000 jich v ČR byly ještě téměř 3 mil., o 17 let později – v roce 2017 – čítal jejich počet jen 350 tis.

Na konci března vydal ČSÚ svou pravidelnou publikaci Informační společnost v číslech 2019. Prostřednictvím oficiálních statistických dat mapuje využívání informačních a komunikačních technologií v Česku a v dalších zemích Evropské unie.

Nejnovější data se týkají především využití internetu ze strany občanů, podniků, ve veřejné správě či v oblasti vzdělávání nebo zdravotnictví. Dále je věnován prostor statistikám o telekomunikační a internetové infrastruktuře. Každá kapitola obsahuje metodologický úvod s informacemi o zdrojích dat a s vysvětlivkami pojmů. Kromě podrobných dat za Českou republiku je u většiny ukazatelů k dispozici odpovídající mezinárodní srovnání.

Rok sběru: 2018
Sběratel dat: ČSÚ, Eurostat
Cílová populace: 16 – 74 let
Velikost souboru: 0
Způsob sběru: Kvalitativní/Kvantitativní
Popis sběru: ČSÚ zpracovával data ve spolupráci Eurostatu

Děkujeme za vaše sdílení.