Internet používáme už 27 let

Letos v únoru uplynulo 27 let od doby, kdy se na Fakultě elektrotechnické Českého vysokého učení technického oficiálně připojila k internetu také Česká a Slovenská Federativní Republika. Podmínkou spojení s globální celosvětovou sítí bylo její výhradně akademické využití.

Naše republika byla 13. února roku 1992 třicátou devátou zemí, která se oficiálně připojila k celosvětové počítačové síti – internetu. Ten zpočátku sloužil jen akademickým účelům, avšak již v průběhu roku 1992 byl rozveden do všech nejvýznamnějších pracovišť vysokých škol v republice. I když se tehdejší rychlost a objem přenesených dat nedají s dnešními parametry vůbec porovnávat, přesto se jednalo o technologickou revoluci, která navždy změnila svět. Ke komerčnímu provozu internetu pak docházelo postupně, a to přibližně od roku 1995. Internet nevlastní, neprovozuje ani neorganizuje žádný konkrétní orgán. Jedná se pouze o mezinárodně propojenou síť počítačů. Na provozu internetu se podílí velké množství organizací, zejména poskytovatelé služeb a telekomunikační společnosti.

Rok sběru: 2018
Sběratel dat: ČSÚ
Cílová populace: Jednotlivci 16+, podniky a 10 a více zaměstnanci
Velikost souboru: 0
Způsob sběru: Kvalitativní/Kvantitativní
Popis sběru: Sběr dat provedl ČSÚ

Děkujeme za vaše sdílení.
Facebook
Twitter