Ordinaci bez počítače už skoro nikde nenajdete

Jen necelá čtyři procenta českých lékařů nemají ve své samostatné ordinaci k dispozici počítač. Stejně jako v předcházejících letech nabízeli on-line služby nejčastěji gynekologové. Největší rezervy ve využívání informačních technologií mají zubaři.

Elektronizace zdravotní péče je logickým důsledkem proniknutí informačních technologií do většiny oborů lidské činnosti a medicínská informatika jde tomuto nezvratnému trendu vstříc. V roce 2016 měla počítač ve své ordinaci již drtivá většina českých lékařů (96 %) a 92 % z nich bylo zároveň připojeno k internetu. Doposud lékaři počítač potřebovali především pro komunikaci se zdravotními pojišťovnami, jinými zdravotnickými zařízeními nebo k vyhledávání medicínských informací na internetu. Od 1. ledna 2018 však všem lékařům, kteří předepisují léky, vznikla povinnost předepisovat recepty v elektronické podobě, tzv. eRecepty.

Rok sběru: 2016
Sběratel dat: ČSÚ
Cílová populace: 16+
Velikost souboru: 0
Způsob sběru: Kvalitativní/Kvantitativní
Popis sběru: ČSÚ – ŠETŘENÍ O VYUŽÍVÁNÍ ICT V DOMÁCNOSTECH A MEZI JEDNOTLIVCI, ÚZIS ČR A VLASTNÍ DOPOČTY ČSÚ

Děkujeme za vaše sdílení.