MÍSTO PRO ROZVOJ VAŠICH DIGITÁLNÍCH DOVEDNOSTÍ

PortálDigi / DigiData / Jaké jsou internetové děti

Jaké jsou internetové děti

Sdílet na Facebooku
Sdílet na X
Sdílet na LinkedIn

Výzkum na téma Návyky a dovednosti nejmladších uživatelů internetu a vliv školní výuky byl prováděn v roce 2014 a 2015 společností Seznam.cz. Jednalo se o druhý výzkum (první proběhl v roce 2013).

Z výzkumu vyplývá, že studenti mají největší přístup na internet v počítačových učebnách (97 %) oproti roku 2013 se však toto číslo snížilo o 3%. Z toho neomezený přístup mají pouze ve 20 %. Naopak však narostlo možnost využít počítač v běžných učebnách, a to o dvě procenta (2013 – 45 %, 2014 – 47 %). Děti mají nejčastěji povinnou výuku informatiky v 5. třídě (94%), následně pak ve třídě 6. (85 %) a 7. (60 %).

Na prvním stupni se pak žáci učí úkony jako: práce s internetem a s tím související bezpečnosti na internetu, popis počítače (hardware a software), práci s e-mailem, vyhledávání, základům MS Office.

S využíváním e-mailu děti začínají mezi 4. a 6. třídou. Posílání mailů až do 6. třídy zvládá samostatně více dětí než založení schránky. Konkrétně ve čtvrté třídě umí posílat e-maily 49 % dětí, v šesté 82 %. Rozdíl u založení účtu je ještě výraznější (35 % resp. 74 %).

Na druhém stupni se pak učí komplexnějším úlohám (práce s MS Office balíčkem, tvorba webových stránek a podobně).

Pokud učitelé probírají se žáky téma bezpečnosti na internetu, využívají k tomu zdroje: internet obecně (24 %), Seznam se bezpečně (24 %) a vlastní zkušenosti a prezentace (17 %), dále pak do 10 % bezpecnyinternet.cz, safeinternet.cz, učebnice a do 5% brožury, letáky, e-bezpeci.cz, podklady ze školení, knihy, bezpecne-online.cz, materiály Policie ČR, Desatero bezpečného internet a In-generation.

Od roku 2013 radikálně narostlo využívání mobilního telefonu k surfování na internetu než na počítači (2013 – 50 %, 2015 – 78 %), podobně tak na tabletu (2013 – 27 %, 2015 – 62 %), zatímco logicky jde využívání počítače do ústupu (2013 – 78 %, 2015 – 70 %).

Tři čtvrtiny dětí na druhém stupni mají na vlastním mobilu možnost přístupu na internet, v posledním ročníku základní školy je to už 84 % dětí. Tablet má v rámci mobilních zařízení výjimku. Pracují s ním zejména menší děti, které ještě nemají vlastní počítač.

Děti se na internetu pohybují s důvěrou ve vlastní schopnosti. Důležitými pomocníky pro ně zůstávají rodiče a učitelé. Ve 4. a 5. třídě mají největší důvěru k rodičům a v 6., 7. a 8. třídě pak největší důvěru v samy sebe.

Škola zůstává důležitým zdrojem informací. Stejně jako před dvěma lety platí, že děti nejvíce čerpají z výuky IT v prvních letech. Často ale nejde o práci s internetem, protože děti v době první výuky informatiky už internet používají a mívají své oblíbené stránky.

Úkony na internetu: Přehrávání videí je jednou ze základních aktivit na internetu pro 96 % dětí. Muziku na internetu poslouchá 95 % dětí, přičemž obliba hudby s věkem stoupá. Hry jsou jedinou internetovou aktivitou mezi zjišťovanými, jejíž obliba s věkem klesá. On-line hry hraje 84 % dětí. Profil na některé ze sociálních sítí má 81 % dětí. K největšímu nárůstu dochází při přechodu na druhý stupeň základní školy. Nejpopulárnější z nich je pak Facebook. Děti nejsou příliš poučeny o nebezpečích sociálních sítí. Jsou varovány maximálně před rizikem falešných identit a schůzek s cizími lidmi. Jiné projevy kyberšikany děti vesměs neznají a Facebooku se rozhodně neobávají (Lálová, 2015).