Šetření akreditovaných i neakreditovaných vzdělávacích programů za rok 2013

Sběr dat probíhal 8 týdnů v období od 17. 2. – 14. 4. 2014. Šetření bylo dvoukolové. První kolo proběhlo v pevném termínu od 17. 2. – 10. 3. 2014. Následně byli osloveni ti, kteří nereagovali na první výzvu (nezaregistrovali se k vyplňování dotazníku přihlášením do webové aplikace) a ti, kteří z jakýchkoli důvodů nedokončili vyplnění dotazníku úspěšným odesláním dat. V roce 2013 bylo šetření rovněž dvoukolové a trvalo shodně 8 týdnů v období od 23. 9. – 15. 11. 2013. V roce 2014 dotazník vyplnilo celkově 1 682 subjektů, tedy 49,91 % z počtu subjektů, které byly zahrnuty do šetření. Vzdělávací programy jsou tříděny podle Isced 97, získaná data tak neposkytují podrobnější informace o dovednostech, které jsou v kurzech získávány.

Rok sběru: 2014
Sběratel dat: MŠMT
Cílová populace: ČR, 18+
Velikost souboru: 3370
Způsob sběru: Kvantitativní
Popis sběru: 3370 insittucí, dotazníkové šetření

Děkujeme za vaše sdílení.