MÍSTO PRO ROZVOJ VAŠICH DIGITÁLNÍCH DOVEDNOSTÍ

PortálDigi / DigiData / Stále častěji jednáme s úřady on-line

Stále častěji jednáme s úřady on-line

Sdílet na Facebooku
Sdílet na X
Sdílet na LinkedIn

Více než třetina obyvatel ČR využila v roce 2017 při jednání s úřady internet. O něco menší podíl jednal on-line také se školami, lékaři či knihovnami. Při vyplňování formulářů ale stále téměř polovina Čechů preferovala osobní kontakt na úřadě.

Ve Výběrovém šetření o využívání ICT v domácnostech a mezi jednotlivci, které ČSÚ každoročně realizuje již od roku 2002, uvedlo v loňském roce 37 % obyvatel ČR starších 16 let, že v posledních 12 měsících využili při jednání s úřady internet. Mezi lidmi ve věku 25 až 54 let jich byla více než polovina (51%). Častěji využívají internet k jednání s úřady také ženy na rodičovské dovolené (54 %). Méně aktivní jsou senioři (13 % mezi lidmi staršími 65 let), stejně jako lidé se základním vzděláním (7 %).