MÍSTO PRO ROZVOJ VAŠICH DIGITÁLNÍCH DOVEDNOSTÍ

PortálDigi / DigiData / Využívání informačních a komunikačních technologií v domácnostech a mezi jednotlivci – 2019

Využívání informačních a komunikačních technologií v domácnostech a mezi jednotlivci – 2019

Sdílet na Facebooku
Sdílet na X
Sdílet na LinkedIn

Od roku 2003 zajišťuje Český statistický úřad (ČSÚ) realizaci každoročního Výběrového šetření
o využívání informačních a komunikačních technologií v domácnostech a mezi jednotlivci (dále jen
VŠIT). Jedná se o šetření, jehož cílem je měření společnosti z hlediska přístupu k vybraným informačním
technologiím (především k počítači, mobilnímu telefonu a internetu) a jejich šíření. Dále zkoumá přístup
k vybranému softwaru a využití informačních technologií jednotlivci v běžném životě, a to primárně pro
soukromé účely.

Zaměření šetření z pohledu zjišťovaných témat podléhá především potřebám Evropské komise. Struktura
dotazníku na úrovni modulů a jednotlivých otázek odpovídá modelovému dotazníku Eurostatu.
Z legislativního hlediska je šetření realizováno v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady
Evropské unie č. 808/2004 o statistice Společenství o informační společnosti1 včetně příslušných pravidelně
schvalovaných prováděcích nařízení. Koordinační úloha Eurostatu, včetně tematického a metodického
zastřešení, umožňuje získávat údaje srovnatelné s ostatními členskými zeměmi EU2 a některými
partnerskými zeměmi, např. Norskem či Tureckem. Vybrané ukazatele ze šetření v jednotlivých zemích jsou
pravidelně zveřejňovány v časových řadách na internetových stránkách Eurostatu3.
Publikace předkládá hlavní výsledky za samostatně hospodařící domácnosti a v nich žijící jednotlivci.
Konstrukce hospodařící domácnosti je založena na prohlášení osob bydlících ve vybraném bytě, že spolu
trvale žijí a společně hradí náklady na své potřeby (v souladu s § 115 občanského zákoníku). Jednotlivci
jsou v šetření VŠIT všechny osoby šestnáctileté a starší. Mezi šestnáctileté osoby byly zahrnuty osoby, jež
dovršily tohoto věku do konce roku 2018.