PISA 2012

Dotazník o využívání ICT byl zařazen do pravidelného šetření PISA 2012. Cílem bylo zjistit, zda existují rozdíly ve využívání ICT mezi žáky, kteří navštěvují méně úspěšné a naopak velmi úspěšné školy. Úspěšnost škol je hodnocena na základě výsledků základní části PISA 2012 zaměřené na matematiku. Dotazník je zaměřen na typy využívaných zařízení, využívání ICT mimo školu a ve škole.

Rok sběru: 2012
Sběratel dat: OECD
Cílová populace: 15letí žáci základních škol nebo víceletých gymnázií
Velikost souboru: 6413
Způsob sběru: Kvalitativní/Kvantitativní
Popis sběru: Žákovský dotazník otázky IC01-IC22, testové úlohy, doprovodné dotazníky

Děkujeme za vaše sdílení.